Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Παραίτηση Αντιπροέδρου από την νέα σύνθεση του ΤΣ Παραρτήματος ΕΑΑΣ Κιλκίς


Αξιότιμε κ Πρόεδρε της ΕΑΑΣ

1.     Αρχικά σας εκφράζω τις ευχαριστίες μου για την ικανοποίηση του αιτήματός  μου  για τον εκ νέου διορισμό μου  ως Αντιπροέδρου του ΤΣ ΕΑΑΣ Κιλκίς.
2.      Επιθυμώ, όμως, την παραίτησή μου από τον διορισμό μου για τους παρακάτω σοβαρούς λόγους, οι οποίοι εκτιμώ ότι καθιστούν προβληματική έως αδύνατη την εθελοντική συνεργασία μου με την νέα σύνθεση του ΤΣ:
α. Υπηρεσιακοί και Προσωπικοί: Η νέα σύνθεση των μελών του ΤΣ Κιλκίς δεν αντιπροσωπεύει ούτε καταδεικνύει την πλήρη συμμόρφωση με το πνεύμα και το γράμμα του Φ 956.4/6/1306/Σ.81/30 Μαϊ 2017 εγγράφου σας. Συγκεκριμένα η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν τηρήθηκε όπως ρητά και περιοριστικά αναφέρεται σ’ αυτό. Στο Παράρτημά μας ουδέποτε κοινοποιήθηκαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας των δύο από τα τρία νέα μέλη (Προέδρου και ενός μέλους), που ήδη επιλέχθηκαν στην σύνθεση του νέου ΤΣ. Αναρωτιέμαι γιατί « εν κρυπτώ»!!!!! Δεν ελήφθη, επίσης, υπόψη το αποτέλεσμα της πιλοτικής εφαρμογής - ψηφοφορίας για την προτίμηση των μελλοντικών μελών από τα κατά τόπους Παραρτήματα και ούτε επιβραβευθήκαν όσοι από τους υποψήφιους αποδέχθηκαν την συμμετοχή τόσο στην πιλοτική διαδικασία, θέτοντας τον εαυτό τους στην κρίση των μελών μας όσο και στην έγγραφη υποβολή της υποψηφιότητας, σύμφωνα με το κείμενο και το πνεύμα του παραπάνω εγγράφου σας. Η εφαρμογή της πιλοτικής αυτής διαδικασίας είχε ως κύριο στόχο να  αποτυπώσει εύγλωττα την άποψη των μελών σε τοπικό επίπεδο για τους υποψήφιους. Η άποψή μου είναι ότι οφείλατε να σεβαστείτε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να επιλέξετε τους κατά την κρίση σας ικανότερους από όσους συμμορφώθηκαν με την παραπάνω διαταγή σας, για όσα από τα Παραρτήματα αποδέχθηκαν την διαδικασία αυτή. Ατυχώς, συμπτωματικά και τα δύο αυτά νέα μέλη του νέου ΤΣ του Παραρτήματός μας δεν τίμησαν, για κάποιους δικούς τους λόγους άγνωστους σε μένα, την ΕΑΑΣ με την συμμετοχή τους στις πρόσφατες αρχαιρεσίες και στην πιλοτική διαδικασία, παρόλες τις παραινέσεις από  πλευράς σας προς τα μέλη για καθολική συμμετοχή σ’ αυτές. Και το πλέον παράδοξο γεγονός είναι ότι ο νέος Πρόεδρος του ΤΣ σε άρθρο του στον τοπικό ημερήσιο τύπο στις 28 Φεβ 2015 αναφέρει καταγγελτικά « …το προεδρείο του ΤΣ Κιλκίς είναι διορισμένο και όχι εκλεγμένο από τα μέλη.» Το ερώτημα που ανακύπτει εύλογα είναι « Πως ανέχθηκε να διορισθεί ως νέος Πρόεδρος του ίδιου ΤΣ και μάλιστα όχι με εμφανείς διαδικασίες, ενώ του δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσει το δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» μέσα από την πιλοτική διαδικασία; Πως θα σταθεί ενώπιον των μελών του Παραρτήματός μας που ήταν υποψήφιοι στην διαδικασία αυτή;»
β. Αρχών και Δεοντολογίας: Από την μέχρι σήμερα πορεία του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ διαπιστώνω μία αμφιλεγόμενη και ταλαντευόμενη αποφασιστικότητα και συμπεριφορά του τύπου: « Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ!!!», η οποία, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αντιβαίνει στις πρόσφατες ελπιδοφόρες προεκλογικές εξαγγελίες περί «χρηστής διοίκησης, δικαιοσύνης, ισοτιμίας, αξιοκρατίας, συνεργασίας, ενεργού συμμετοχής των μελών κλπ» ως επίσης και σε όσα ευήκοα «περί κήρυξης πολέμου στην χρόνια παθογένεια και στην εσωστρέφεια κλπ» ακούσθηκαν και δημοσιεύθηκαν στην ΕΗ την προεκλογική περίοδο. Για την συνέχεια και την συνέπεια των προεκλογικών λόγων και των μετεκλογικών έργων η αρμοδιότητα ανήκει σε εσάς και το ΔΣ της ΕΑΑΣ και ο έλεγχος σε μας στους ψηφοφόρους - εκλέκτορες. Η εκτίμησή μου είναι ότι η κύρια αποστολή της ΕΑΑΣ θα συνεχίσει να είναι η κατάθεση στεφάνων και η επίδοση σημαιών σε συζύγους των εκλιπόντων συναδέλφων. Ο Γόρδιος δεσμός θα παραμείνει!!!!
3.     Υπογραμμίζω ότι ως Αντιπρόεδρος της ΕΑΑΣ είχατε την δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα, για τα πεπραγμένα της θητείας από τις αναφορές, που κατά καιρούς υποβάλαμε, για τα όποια ζητήματα αντιμετωπίσαμε. Προς απόδειξη των παραπάνω απόψεων μου, επισυνάπτω τα συνημμένα στην παρούσα έγγραφα, που θα σας βοηθήσουν να σχηματίσετε ορθότερη άποψη.
4.     Κλείνω την παρούσα αναφορά μου, με την απορία εάν με τις αποφάσεις αυτές επιτυγχάνεται ο υπ΄αριθμ 2 τεθείς στόχος – θέση για την τρέχουσα τριετία του ΔΣ της ΕΑΑΣ « Να γίνουν ενεργά μέλη της ΕΑΑΣ όλα τα εν αποστρατεία στελέχη του ΣΞ και της ΕΛΑΣ, καθώς και τα μέλη των εκλιπόντων στελεχών!»
5.     Η παρούσα αμέσως μετά την υποβολή της θα αναρτηθεί στο site του Παραρτήματος για ενημέρωση των μελών μας.

Κιλκίς 2 Αυγ 2017

Με εκτίμηση


Ταξχος (ΝΟΜ) Εμμανουήλ Βασιλάκης
Αντιπρόεδρος


Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Κατάσταση Κανονικών και Αναπληρωματικών Παραθεριστών στο ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς περιόδου 2017

     Σας κοινοποιούμε κατάσταση δικαιούχων (κανονικών και αναπληρωματικών) παραθέρισης στο ΚΑΑΥ  Λεπτοκαρυάς για την παραθεριστική περίοδο 2017.
     Σε περίπτωση μη επιθυμίας παραθερισμού (για να μην χρεωθεί η παραθέριση) υποχρεούστε να ενημερώσετε έγκαιρα την γραμματεία του παρ/τος (τηλ.6974350911) για την αντικατάσταση σας.
    Τυχόν ενστάσεις σας να υποβληθούν έως 24-5-2017 (εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Παραρτήματος).


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ ΠΑΡ/ΤΟΣ Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2017.

( Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ο Ι )

ΑΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΕΙΡΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡ-ΣΕΙΣ
1
ΛΓΟΣ
51709
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1η (12/5 - 21/5)
220

2
ΛΓΟΣ
50995
ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
1η (12/5 - 21/5)
190

3
ΧΗΡΑ ΑΝΧΗ
---
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1η (12/5 - 21/5)
100

4
ΑΝΧΗΣ
47604
ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
2η (23/5 – 01/6)
240

5
ΤΑΞΧΟΣ
45546
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2η (23/5 – 01/6)
230

6
ΛΓΟΣ
52210
ΣΑΜΟΡΕΛΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
2η (23/5 – 01/6)
220

7
ΥΠΛΓΟΣ
41679
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2η (23/5 - 01/6)
205

8
ΛΓΟΣ
45340
ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3η (03/6 - 13/6)
260

9
ΣΧΗΣ
43667
ΝΤΕΝΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
3η (03/6 - 13/6)
250

10
ΑΝΘΣΤΗΣ
63767
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3η (03/6 - 13/6)
245

11
ΑΝΧΗΣ
44899
ΣΑΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3η (03/6 - 13/6)
240

12
ΑΝΧΗΣ
48512
ΗΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4η (15/6 – 25/6)
320

13
ΛΓΟΣ
19901
ΤΑΤΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
4η (15/6 – 25/6)
320

14
ΧΗΡΑ
ΛΓΟΥ
------
ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ-ΤΟΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
5η (27/6 – 06/7)
Κ.Α.Π.

15
ΤΧΗΣ
49944
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6η (08/7 – 18/7)
415

16
ΛΓΟΣ
57885
ΛΙΑΜΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
7η (20/7 – 30/7)
330

17
ΑΝΧΗΣ
98180
ΚΑΪΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8η (01/8 – 10/8)
320

18
ΑΝΘΣΤΗΣ
63935
ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
9η (12/8 – 22/8)
Κ.Α.Π.
ΙΣΟΓΕΙΟ
19
ΤΧΗΣ
50967
ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10η (24/8 – 03/9
Κ.Α.Π.

20
ΑΝΤΓΟΣ
41988
ΤΖΩΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11η (05/9 – 14/9)
250

21
ΤΧΗΣ
49875
ΤΖΕΛΕΜΠΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
11η (05/9 – 14/9)
245

22
ΛΓΟΣ
47104
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11η (05/9 – 14/9)
245

23
ΣΧΗΣ
44881
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11η (05/9 – 14/9)
220

24
ΑΝΧΗΣ
49439
ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
240

25
ΑΝΧΗΣ
95569
ΚΑΛΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
240

26
ΑΝΘΣΤΗΣ
63617
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
225

27
ΤΧΗΣ
52943
ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12η (16/9 – 25/9)
205                                                                                                                
                                                      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ ΠΑΡ/ΤΟΣ Ν.ΚΙΛΚΙΣ  ΕΤΟΥΣ 2017.
( Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ι )

ΑΑ
ΒΑΘΜΟΣ
ΑΜ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΣΕΙΡΑ
ΜΟΡΙΑ
ΠΑΡ-ΣΕΙΣ
1
ΤΧΗΣ
44303
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3η (03/6 - 13/6)
215

2
ΧΗΡΑ ΥΠΤΓΟΥ
-------
ΚΑΛΠΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ
3η (03/6 - 13/6)
200

3
ΥΠΤΓΟΣ
39551
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4η (15/6 – 25/6)
250

4
ΑΝΧΗΣ
44814
ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
4η (15/6 – 25/6)
220

5
ΑΝΧΗΣ
19670
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4η (15/6 – 25/6)
220

6
ΤΧΗΣ
43406
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4η (15/6 – 25/6)
215

7
ΤΑΞΧΟΣ
44650
ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5η (27/6 – 06/7)
310

8
ΛΓΟΣ
52681
ΒΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5η (27/6 – 06/7)
280

9
ΑΝΘΣΤΗΣ
59619
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
6η (08/7 – 18/7)
295

10
ΥΠΤΓΟΣ
43472
ΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6η (08/7 – 18/7)
260

11
ΛΓΟΣ
56394
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7η (20/7 – 30/7)
310

12
ΤΧΗΣ
49464
ΧΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7η (20/7 – 30/7)
285

13
ΤΧΗΣ
2958
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
8η (01/8 – 10/8)
295

14
ΤΑΞΧΟΣ
37376
ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8η (01/8 – 10/8)
270

15
ΤΑΞΧΟΣ
43770
ΝΟΥΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9η (12/8 – 22/8)
310

16
ΑΝΘΣΤΗΣ
63710
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9η (12/8 – 22/8)
295

17
ΑΝΘΣΤΗΣ
67356
ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΜΟΡΦΙΛΗ
10η (24/8 – 03/9)
285

18
ΛΓΟΣ
52213
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10η (24/8 – 03/9)
270

19
ΑΝΧΗΣ
94487
ΜΗΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
11η (05/9 – 14/9)
220

20
ΛΓΟΣ
54831
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
11η (05/9 – 14/9)
220

21
ΤΧΗΣ
44804
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11η (05/9 – 14/9)
215

22
ΑΝΧΗΣ
45439
ΜΟΥΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
11η (05/9 – 14/9)
210

23
ΑΝΘΣΤΗΣ
55059
ΖΩΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11η (05/9 – 14/9)
205

24
ΑΝΧΗΣ
43399
ΒΑΣΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
200

25
ΑΝΘΣΤΗΣ
62353
ΔΟΥΤΣΙΡΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
185

26
ΛΓΟΣ
6338
ΚΑΛΥΒΑΣ ΒΑΙΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
170

27
ΑΝΧΗΣ
46520
ΚΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
150

28
ΤΧΗΣ
48742
ΜΙΤΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12η (16/9 – 25/9)
145                                                                                  Ταξχος ε.α. Βασίλειος Γεωργουλάς                               Ακριβές Αντίγραφο                                           Π ρ ό ε δ ρ ο ς

                              Τ.Σ.Υ

                        Ανθλγός ε.α. Θεοφανία Δήμου

                                Γραμματέας